domingo, 15 de noviembre de 2015

Aulas de música y danza. 20% descuento para socios Surgapa

Benqueridos pais e nais:

Desde SeisPorOito S.C.G. convidámolos a participar nas Aulas de Música e Danza que estamos a desenvolver na Asociación Veciñal de Sárdoma.
A proposta musical que presentamos é moi variada, dirixida a todas as idades e impartida por un conxunto de profesores titulados e con ampla experiencia:As Aulas de Música e Danza “O Carballo” propoñenformas de ensino: clases individuais ou colectivas.Os horarios das actividades programaranse segundo a preferencia do alumno e o número de asistentes a cada grupo.O prezo das actividades está rebaixado un 20% para os alumnos pertencentes á APA deste centro.A forma de pagamento será vía domiciliación bancaria.Estabelécese un número mínimo de catro alumnos para cada actividade colectiva, polo que, no caso de non chegar a el, non se desenvolvería dita materia, e de dez alumnos por centro educativo para acollerse a esta oferta.Cada unidade familiar deberá facerse socia da Asociación Veciñal. A cota é de 20 euros por ano natural; a cambio, non se cobrará matrícula.


Aulas de Música e Danza “O Carballo” – Praza Miraflores, 1 (Sárdoma-Vigo)
seisporoito.coop@gmail.com
699.231.248 / 610.317.502